Τα νέα των θαλασσομάχων...


ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ε.Ν.
Ξεφυλλίζοντας τον ναυτιλιακό τύπο, παρατηρούμε με ικανοποίηση τις διαφημίσεις ναυτιλιακών εταιριών για προσέλκυση Αξιωματικών Ε.Ν. (ελπίζουμε και πληρωμάτων). Σημειώνουμε όμως αυτό που και αλλού γράφουμε: Ο σωστός επιχειρηματίας πρέπει να βλέπει πολύ μπροστά. Και πολλοί Έλληνες εφοπλιστές άργησαν να αντιληφθούν που οδηγούνταν τα πράγματα. Τώρα χρειάζεται τεράστια προσπάθεια από κάθε πλευρά για να πειστούν οι νέοι να ακολουθήσουν το ναυτικό επάγγελμα.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ε.Ν. - ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Ε.Ν.
Εκεί, στο ναυτιλιακό τύπο, βρήκαμε και μια πρόταση: Να τοποθετείται κάθε φορά Υπουργός Ε.Ν. πλοίαρχος Ε.Ν. Υπερβολικό ίσως. Όμως αν μεταξύ των συμβούλων του εκάστοτε ΥΕΝ περιλαμβάνονταν και δύο πλοίαρχοι Ε.Ν. η Ναυτιλία πολλά θα είχε να κερδίσει. Η πείρα του πλοιάρχου είναι πολύτιμο κεφάλαιο που δεν αξιοποιείται επαρκώς.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ...
Διαβάσαμε επίσης για την μείωση της θητείας στο στρατό όσων νέων ακολουθούν το ναυτικό επάγγελμα. Θα έπρεπε να εξεταστεί το ενδεχόμενο να υφίστανται μόνο τη βασική εκπαίδευση όσοι προτίθενται να φοιτήσουν σε Ναυτικές σχολές ή να μπαρκάρουν. Φυσικά υπό όποιους όρους και προϋποθέσεις κριθούν αναγκαίες. Τώρα με τις συνθήκες που η Ε.Ε. εξασφαλίζει και με την δημιουργία του επαγγελματικού στρατού, πολύ ωφελιμότεροι θα ήσαν για τη χώρα, ας πούμε 500 - 1000 νέοι, στο Εμπορικό παρά στο Πολεμικό Ναυτικό. Με δειλά βηματάκια εκεί που χρειάζονται άλματα δεν επιτυγχάνονται ουσιώδη αποτελέσματα.

ΕΙΣΡΟΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ
Από το περιοδικό "ΠΛΟΙΑΡΧΙΚΗ ΗΧΩ" το πληροφορούμαστε: κατά το 2001, το συνάλλαγμα που εισέρευσε στη χώρα, από δραστηριότητες της ναυτιλίας, ανήλθε στο ποσόν των 4 δις δολαρίων (κάπου 1,5 τρις δρχ.) και αντιπροσωπεύει το 38% των εισροών από το σύνολο των εξαγωγών της χώρας. Ειδικοί του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ λένε πως για κάθε δολάριο που προέρχεται από την ναυτιλία, παράγεται σχεδόν 4πλάσιος πλούτος, αν γίνει σωστή εκμετάλλευση. Καταλαβαίνουν οι διάφοροι αρμόδιοι για τι ποσά μιλάμε; Αμφιβάλλουμε. Αν καταλάβαιναν άλλη θα ήταν η συμπεριφορά τους απέναντι στη ναυτιλία και στους ναυτικούς.

ΝΕΑ ΠΛΟΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Από το ίδιο περιοδικό την "ΠΛΟΙΑΡΧΙΚΗ ΗΧΩ" μαθαίνουμε πως οι παραγγελίες σε νεότευκτα πλοία (υποθέτουμε από Έλληνες εφοπλιστές) υπερβαίνουν σε αξία δύο εθνικούς προϋπολογισμούς. Σε ελληνικά ναυπηγεία οι παραγγελίες ανέρχονται σε 4 - 5 μονάδες. Τι φταίει;

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Με βάση τις εμπειρίες από προηγούμενες διοργανώσεις, κατόπιν ανταλλαγεισών απόψεων, εκρίθη σκόπιμο να ζητηθεί από τους αρμόδιους, στην οργανωτική επιτροπή να συμμετάσχουν 4 μέλη του Σωματείου μας. Επίσης μια ημέρα αυτής της εβδομάδας να είναι αφιερωμένη στο Σωματείο μας, το οποίο θα αναλάβει να διοργανώσει εξ ολοκλήρου τις δραστηριότητες εκείνης της ημέρας.
Τέλος απεφασίσθη να προταθεί η εφετεινή Ν.Ε., να είναι αφιερωμένη στον Παν. Βαλλιάνο, τον χρηματοδότη των δημιουργών της ατμήρους Ελληνικής Ναυτιλίας.

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
Με προωθούμενο Προεδρικό Διάταγμα προβλέπεται ότι οι κάτοχοι διπλωμάτων Πρακτικών Πλοιάρχων και Πρακτικών Μηχανικών Ε.Ν. δύναται να φοιτήσουν στο Ειδικό Τμήμα Εκπαίδευσης Δημόσιας Σχολής Πλοιάρχων ή Μηχανικών Ε.Ν. προκειμένου να αποκτήσουν μη προαγωγικά διπλώματα Πλοιάρχων και Μηχανικών Γ' τάξης Ε.Ν. αντίστοιχα εφόσον: "κατέχουν Πιστοποιητικό Συνεχούς Ικανότητας και Εκσυγχρονισμού των Γνώσεων, ή έχουν θαλάσσια υπηρεσία με ειδικότητα Διακυβέρνησης πλοίων χωρητικότητας άνω των 75 ο.χ. ή Διεύθυνσης Μηχανοστασίου πλοίων που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 200 KW, αντίστοιχα ή Αξιωματικού Φυλακής, διάρκειας ενός (1) έτους από την απόκτηση του αντίστοιχου διπλώματος. "Η εν λόγω υπηρεσία μειώνεται κατά έξι (6) μήνες για όσους έλαβαν μέρος σε εξετάσεις για την απόκτηση του διπλώματος των από 1-1-1996 και μετέπειτα".
Κατόπιν των ανωτέρω προς εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων ναυτικών εγκρίνουμε την εγγραφή στα Ειδικά Τμήματα Εκπαίδευσης Πλοιάρχων ή Μηχανικών Ε.Ν. αντίστοιχα όσων καλύπτουν τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου και τις λοιπές προϋποθέσεις του Π.Δ. 243/98 όπως τροποποιήθηκε "Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ".
Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικών και προς αποφυγή απώλειας των αδειών προσωρινής ναυτολόγησης αλλοδαπών ναυτικών σε υπό Ελληνικής σημαίας πλοία σε περίπτωση απόλυσης των κατόχων τους πριν παρέλθει το διάστημα της τρίμηνης ισχύος τους, θα συμπληρώνετε κάτω από το Ελληνικό κείμενο την εξής παρατήρηση:
Σημείωση: Σε περίπτωση απόλυσης του κατόχου της παρούσας προσωρινής άδειας ναυτολόγησης, αυτή θα επιστρέφεται με ευθύνη του πλοιάρχου του παραπάνω πλοίου στο ΥΕΝ/ΔΕΚΝ-Δ "Ο ΚΛΑΔΑΡΧΗΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ Ν."
Σε συνέχεια παραπάνω σχετικών διευκρινίζουμε ότι για την ανά πενταετία θεώρηση των πιστοποιητικών των αξιωματικών ρεδιεπικοινωνιών σύμφωνα με τις παραγράφους 1α, 1β και 1γ του (α) σχετικού, εάν οι ενδιαφερόμενοι ναυτικοί δεν ήταν ναυτολογημένοι στην αντίστοιχη θέση αξιωματικού ραδιοεπικοινωνιών βεβαίωση του πλοιάρχου, η οποία θα προκύπτει από σχετική ημερολογιακή εγγραφή, ότι για το απαιτούμενο από το (α) σχετικό χρονικό διάστημα τους είχαν ανατεθεί καθήκοντα χειριστή GMDSS "Ο ΑΡΧΗΓΟΣ Λ.Σ. ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΔΕΛΗΜΙΧΑΛΗΣ Χ."

Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ
Την παραθέτουμε για απλή ενημέρωση των φίλων αναγνωστών μας
Νο 13 φύλλα 984
Νο 14 φύλλα 1023
Νο 15 (το παρόν) φύλλα 1044
Δήμος Λειβαθούς φύλλα 324
Δήμος Αργοστολίου φύλλα 205
Δήμος Παλικής φύλλα 112
Δήμος Ερύσσου φύλλα 81
Δήμος Πρόννων φύλλα 81
Δήμος Σάμης φύλλα 74
Δήμος Πυλάρου φύλλα 19
Κοινότης Ομαλών φύλλα 10
Αθήνα - Πειραιάς φύλλα 125
Λοιπή Ελλάδα φύλλα 7
Εξωτερικό φύλλα 6Επιστροφή

 
Designed by WebMedia